helixrod_artsy2.png

Optagelseskrav

Et medlemskab i FPP Forenede Professionelle Piercere, har til hensigt at støtte samt at demonstrere et ansvar overfor sundhed, sikkerhed og etiske anliggender.

For at blive medlem af FPP skal der svares skriftligt på 27 spørgsmål. Skemaet kan findes under ”Optagelse”

ANSØGEREN SKAL ENVIDERE MEDSENDE FØLGENDE:

• En forretningstilladelse (CVR-nummer) og et visitkort, som viser at ansøgeren arbejder i en legitim forretning.

• Bevis for at ansøgeren har piercet professionelt i mindst 1 år. Dette kan f.eks. være i form af en skriftlig udtalelse fra indehaveren af studiet, daterede forretnings-dokumenter eller en avisartikel.

• Kopi af gyldigt førstehjælps-certifikat.

• Fotografier af ansøgerens autoklave og ultrasonic. Med mærke, model og serienummer, skrevet på bagsiden.

• Kopi af månedlige sporeprøve resultater fra ansøgerens autoklave. Testet hos Statens Serum Institut, Safe eller lignende. (Skal indsendes hver måned)

• En video gennemgang på 360° af alle butikkens faciliteter inkl. forretningsfacade, entre, butik, piercinglokaler, ”biohazard områder”, sterilisations område, toilet, indendørs lagerrum, skabe etc.
Betingelser for indretning kan ses under ”Hvad forpligter et medlem sig til” under Medlemsbetingelser.

• Kopier af alle kundeformularer (f.eks. tilladelsesformularer) og efterbehandlingssedler der benyttes i ansøgerens studie.

• Kopi af aftale med renovationsfirma om bortskaffelse af brugte nåle. Regler varierer fra kommune til kommune.

Medlemskabet skal fornys årligt, senest ved generalforsamlingen. Generalforsamlingen falder senest den 1. marts.

Medlemskabs-gebyret går til at promovere FPP. Samt oplysning til kunder og offentligheden, om ansvarlig og fornuftig udførsel af piercing.

Priser

Indmeldelse-gebyr:
Butik: 500,- Person: 100,-

Kontingent pr. år 2011 :
Butik:1000,- Person: 100,-

Som medlem af FPP er du også forpligtet til at bruge FPP's helbreds spørgeskema, til alle der vil pierces. Se skemaet under Materiale. Skemaet anvendes for at sikre at alle heldbredsmæssige oplysninger er videregivet.

Endvidere kan materiale vedrørende efterbehandling fås gennem foreningen.

Spørgeskemaerne kan købes af foreningen til indkøbskpris plus evt. porto.