rand_img_001 (3).png

Specifikke medlemskrav

Disse er de praktiske detaljer der skal overholdes for et medlemskab af FPP. Hertil hører at det pågældende medlem har taget et gyldigt førstehjælpskursus indenfor gældende regler.

Disse procedurer skal anvendes uanset om proceduren bliver udføre i eget studie eller i lejlighedsvise lokaler. Forudsat disse krav er mødt lever det pågældende medlem op til foreningens betingelser.

Opdelingen af kravene kan ses til højre. Steder der er markeret med " * " er påkrævet, de øvrige stærkt anbefalet.

I visse tilfælde gives midlertidig dispensation til medlemmer, hvis kravene kræver en større omstrukturering af studiet.


Regler for udførelse af piercinger

Forende Professionelle Piercere har følgende regler omkring udførslen af piercinger i forhold til folks alder:

  • En person under 15 år skal være i følgeskab med forældre eller værge for at blive piercet.
  • En person der er 15 år eller ældre kan egenhændigt blive piercet, undtagen intim-piercinger.
  • En person over 18 år kan egenhændigt få lavet alle piercinger.

Ovenstående regler er baseret på etiske overvejelser, samt hensyn til den seksuelle-lavalder på 15 år. Ved intimpiercinger forstås alle typer piercinger i skridtet.

Enhver der bliver piercet bør være fuld indforstået med risici i forbindelse hermed, herunder ar-dannelse, tandskader, potentielle infektioner etc. For nærmere information konsultér da din piercer.

Øvrige regler

En person der pierces, skal give et skriftligt samtykke forud for piercingen og mentalt være ved deres fulde fem, herunder ikke påvirket af stoffer eller alkohol.
Det står den enkelte piercer frit for at afvise en person hvis kravene ikke er mødet, samt hvis individets hygiejne er under almindelig standard.


* Grundigt kendskab til hygiejne, herunder generel som personlig, samt kryds-kontaminering.

* Kendskab til pleje af diverse piercinger.

* Kendskab til materialer anvendt i studiet.

 


Reception/disk område

* Receptionen/disken er konstrueret i uporøse materialer (f.eks glas og metal) således desinfektion er mulig adskillige gang i løbet af dagen og/eller efter behov.

* Hurtig adgang ’hard surface’-desinfekt, engangs-handsker, papir-dispenser, desinfektionsbare bakker og lignende, således krydskontaminering minimeres og eventuelt kontaminering kan håndteres korrekt og øjeblikkeligt.

Steril-rum

* Studiet har egen autoclave og ultra sonic

* Steril-rummet er et særskilt, aflukket lokale hvori gulvet er lavet i et uporøst, vaskbart materiale.

* Gennemgang for uvedkommende er ikke mulig.

* Såfremt der forefindes urene og rene områder i lokalet, skal områderne tydeligt markeret med skilte eller lignende der er let forståelige.

* Rene og urene områder placeres så langt som muligt fra hinanden for at undgå potentiel kontaminering af rene og steriliserede materialer. Alternativt kan plexiglas-barrierer opstilles.

* Autoclaven bliver spore-testet mindst én gang om måneden.

Såfremt rummet indeholder håndvask, bruges denne udelukkende til kontamineret materiel, ultra sonic og  autoclave.

En luftrenser eller særskilt ventilation i rummet nedsætter risikoen for at luftborne patogener spredes.

 

Toilet, herunder personale- som kundetoilet

* Under ingen omstændigheder forefindes kontamineret materiel i lokalet.

* Adgang til rengøring af hænder, herunder sæbe og håndsprit, samt papirshåndklæder.

 

Piercing-rum

* Separat, lukket rum bestående af permanente, vaskbare, uporøse vægge, døre og gulv.

* Der udføres udelukkende piercing, branding eller scarification i lokalet, jf. ingen udstilling, tatovering, hårstyling og lignende i lokalet således partikler i luften minimeres.

* Lokalet anvendes ikke til gennemgang.

* Lokalet indeholder ikke levende organismer som dyr og planter.

* Alle overflader der anvendes er i uporøse, vaskbare overflader.

* Sterile pakker, herunder værktøj, smykker og lignende, opbevares i forsvarligt lukkede skabe, skuffer osv.

* Alt kontamineret udstyr holdes til et enkelt område, der er tydeligt markeret med skilte således uvedkommende forstår alvoren.

* Bortskaffelse af skape/spidse genstande er nemt tilgængelige og synlige

* Beholderen til skarpe genstande bør befinde sig så langt fra steriliseret materiel som muligt.

* Alle beholdere der indeholder kontamineret indhold er udstyret med låg, således spredning af luftbårne bakterier minimeres.

* Al udsmykning i lokalet er let desinficere, således billeder, plakater og lignende er indrammet og anden udstilling kan tåle desinfektion.

* Håndvask, i piercinglokalet, kan betjenes med en hånd, inkl. sæbe- og papirdispenser.

 


Sterilisation

* Udelukkende uddannet personale befinder sig i rummet med mindre der er opsyn!

* Sikkerhedsudstyr er påkrævet, herunder engangsforklæde, briller og 2 lag hansker.

* Genanvendelige materialer køres i Ultra Sonic i minimum 30 minutter for at løsne eventuelle rester af sekreter.

* Udstyret pakkes i autoclave-poser, dateres og køres i autoclave efter passende program.

* Efter endt cykel håndteres de sterile pakker udelukkende med nye, rene handsker og placeres i aflukkede skabe eller beholdere.

* Eventuelle områder, hvor der opbevares steriliserede pakker, er aflukkede, f.eks. i skabe eller lignende.

Autoclave og ultra sonic bliver rengjort jævnligt og serviceret efter fabrikantens anvisninger. Væske eller lignende skal skiftet minimum 2 gange om måneden.

Smykker ol. autoclaveres adskilt, dvs. kugler og stav eller ring er ikke samlet.

Autoclaverede pakker der er over 2 måneder gammel må ikke anvendes før det er blevet steriliseret igen.

Sterilrummet vises frem på anmodning, men kun under opsyn af uddannet personale.

Procedure ved piercing

* Pierceren vasker eller desinficerer sine hænder og underarme.

* Sterilt materiel lægges frem på desinficert overflade.

* Området der skal pierces rengøres, først antibakteriel sæbe, derefter sprit (min 85%).

* Området opmærkes.

* Resterende udstyr pakkes ud (sterilt indhold røres ikke med kontaminerede handsker).

* Hænder desinficers med håndsprit og der foretages handske-skift.

* Ønsket udstyr placeres på huden; piercing udføres.

* Smykkes isættes og fæstnes.

* Området afvaskes og eventuelt pakkes ind (plaster eller lignende).

* Alt hvad der anvendes på huden er steriliseret eller engangs-materiel, herunder gaze, opmærkningstusser og nåle.

* Alt sterilt materiel håndteres med ubrugte, rene handsker.

* Opsætning foregår udelukkende på uporøse, ny-desinficerede overflader.

* Ved afslutning af dagen transporteres brugt udstyr, smykker og andet der skal processeres til steril-rummet.


* Foreningens tilladelsesformular/helbresskema skal anvendes forud for enhver piercing.

* Efterbehandlingen til den pågældende piercing skal udleveres på skrift og gennemgås mundligt forud for piercingen.


Ved piercing i lejlighedsvise lokaler, hvortil rengøring og sterilisering af genanvendelige materialer ikke er mulig, skal:

* Ved udførelse af piercing andetsteds end det fastknyttede studie, skal kunden have mulighed for at få hjælp efterfølgende i det faste studie, eller have anden mulighed for hjælp og eventuelt skift af smykket.

* Sterilt materiel transporteres forsvarligt i uporøse, desinficerede, hermetisk lukkede beholdere.

* Kontamineret materiel skal transporteres i hermetisk lukkede beholdere markeret tydeligt som biologisk affald, samt risiko for sygdom

* Skarpe og spidse genstande skal transporteres særskilt i ’sharp-container’, der under transport er lukket forsvarligt.

* Øvrige krav skal ligeledes overholdes.


Der gives dispensation til nye medlemmer på 3 måneder til at få taget et førstehjælpskursus.

Ligeledes gives 6 måneders dispensation til nye medlemmer til potentiel ombygning/omstrukturering af studiet. Samme regler gælder for studier der flytter til nye lokaler.

Ved radikale ændringer i forenings krav forventes det at alle medlemmer senest 3 måneder efter har foretaget disse ændringer.


Overholdes foreningens krav ikke vil det pågældende medlem blive påtalt. Gentagne overtrædelser vil medføre ekskludering. Ekskluderede medlemmer vil figurere på foreningens hjemmeside med begrundelsen for ekskluderingen i minimum 3 år.