rand_img_001 (7).png

Specifikke medlemskrav - Bortvisning

Overholdes foreningens krav ikke vil det pågældende medlem blive påtalt. Gentagne overtrædelser vil medføre ekskludering. Ekskluderede medlemmer vil figurere på foreningens hjemmeside med begrundelsen for ekskluderingen i minimum 3 år.