rand_img_001 (27).png

Specifikke medlemskrav - Særlige regler ved piercing i lejlighedsvise lokaler

Ved piercing i lejlighedsvise lokaler, hvortil rengøring og sterilisering af genanvendelige materialer ikke er mulig, skal:

* Ved udførelse af piercing andetsteds end det fastknyttede studie, skal kunden have mulighed for at få hjælp efterfølgende i det faste studie, eller have anden mulighed for hjælp og eventuelt skift af smykket.

* Sterilt materiel transporteres forsvarligt i uporøse, desinficerede, hermetisk lukkede beholdere.

* Kontamineret materiel skal transporteres i hermetisk lukkede beholdere markeret tydeligt som biologisk affald, samt risiko for sygdom

* Skarpe og spidse genstande skal transporteres særskilt i ’sharp-container’, der under transport er lukket forsvarligt.

* Øvrige krav skal ligeledes overholdes.