rand_img_001 (13).png

Specifikke medlemskrav - Indretning af studiet

Reception/disk område

* Receptionen/disken er konstrueret i uporøse materialer (f.eks glas og metal) således desinfektion er mulig adskillige gang i løbet af dagen og/eller efter behov.

* Hurtig adgang ’hard surface’-desinfekt, engangs-handsker, papir-dispenser, desinfektionsbare bakker og lignende, således krydskontaminering minimeres og eventuelt kontaminering kan håndteres korrekt og øjeblikkeligt.

Steril-rum

* Studiet har egen autoclave og ultra sonic

* Steril-rummet er et særskilt, aflukket lokale hvori gulvet er lavet i et uporøst, vaskbart materiale.

* Gennemgang for uvedkommende er ikke mulig.

* Såfremt der forefindes urene og rene områder i lokalet, skal områderne tydeligt markeret med skilte eller lignende der er let forståelige.

* Rene og urene områder placeres så langt som muligt fra hinanden for at undgå potentiel kontaminering af rene og steriliserede materialer. Alternativt kan plexiglas-barrierer opstilles.

* Autoclaven bliver spore-testet mindst én gang om måneden.

Såfremt rummet indeholder håndvask, bruges denne udelukkende til kontamineret materiel, ultra sonic og  autoclave.

En luftrenser eller særskilt ventilation i rummet nedsætter risikoen for at luftborne patogener spredes.

 

Toilet, herunder personale- som kundetoilet

* Under ingen omstændigheder forefindes kontamineret materiel i lokalet.

* Adgang til rengøring af hænder, herunder sæbe og håndsprit, samt papirshåndklæder.

 

Piercing-rum

* Separat, lukket rum bestående af permanente, vaskbare, uporøse vægge, døre og gulv.

* Der udføres udelukkende piercing, branding eller scarification i lokalet, jf. ingen udstilling, tatovering, hårstyling og lignende i lokalet således partikler i luften minimeres.

* Lokalet anvendes ikke til gennemgang.

* Lokalet indeholder ikke levende organismer som dyr og planter.

* Alle overflader der anvendes er i uporøse, vaskbare overflader.

* Sterile pakker, herunder værktøj, smykker og lignende, opbevares i forsvarligt lukkede skabe, skuffer osv.

* Alt kontamineret udstyr holdes til et enkelt område, der er tydeligt markeret med skilte således uvedkommende forstår alvoren.

* Bortskaffelse af skape/spidse genstande er nemt tilgængelige og synlige

* Beholderen til skarpe genstande bør befinde sig så langt fra steriliseret materiel som muligt.

* Alle beholdere der indeholder kontamineret indhold er udstyret med låg, således spredning af luftbårne bakterier minimeres.

* Al udsmykning i lokalet er let desinficere, således billeder, plakater og lignende er indrammet og anden udstilling kan tåle desinfektion.

* Håndvask, i piercinglokalet, kan betjenes med en hånd, inkl. sæbe- og papirdispenser.