rand_img_001 (18).png

FPP Spørgeskema

Spørgsmålene er designet til at bestemme dit vidensniveau indenfor sund og sikker piercing. Skriv dine svar under spørgsmålene.

 1. Lav en liste over alt udstyr, samt overflader, der er sterile i butikken.

 2. Hvornår betragter du ting som sterile og under hvilke omstændigheder er de ikke længere sterile?

 3. Beskriv procedurerne, der benyttes til at præparere og sterilisere piercing nåle, kontamineret værktøj, samt andet udstyr i butikken.

 4. Giv en kort definition af begrebet ”desinfektion”.

 5. Hvilke materialer, værktøj og overflader i studiet er desinficerede?

 6. Beskriv produkterne og procedurerne, der bliver brugt til at desinficere objekter og overflader i studiet, samt hvor ofte dette skal ske.

 7. Giv en kort definition af begrebet ”kontaminering”, og beskriv hvad der forstås ved krydskontaminering.

 8. Hvornår og hvordan vasker du dine hænder? Vær specifik i angivelse af tidspunkt og anvendte produkter.

 9. Hvor og hvornår er det nødvendigt at skifte handsker under en piercing-procedure?

 10. Nævn tre blod-overførte sygdomme og forklar den praktiske forskel mellem dem.

 11. Hvordan bliver nye, ubrugte smykker renset med henblik på brug i en ny piercing?

 12. Hvordan bliver tidligere brugte smykker præpareret til brug i en ny piercing?

 13. Hvordan bliver tidligere brugte smykker præpareret til brug i en helet piercing?

 14. Beskriv produkterne og procedurerne der bliver brugt til at præparere vævet inden oral- og kropspiercinger.

 15. Hvor mange gange bliver piercing-nålene brugt inden de bliver kasseret?

 16. Hvordan kasseres nålene?

 17. Hvad er studiets procedure i forbindelse med nåle-stik?

 18. Bruges der i studiet en piercing-pistol? Hvis ja, hvordan renses denne mellem brug?

 19. Bruger studiet nogen form for bedøvelse/anæstesi? Hvis ja, beskriv metode(r), produkt(er), samt hvilke piercinger dette anvendes på.

 20. Hvilke andre indgreb/services tilbydes i lokalet, hvor selve piercing-proceduren udføres?

 21. Hvilke specifikationer for smykkerne der anvendes til nye piercinger? Lav en liste over acceptable materialer, designs og øvrige kriterier.

 22. Hvor kommer din viden om piercing fra (læreplads/kursus/øvrig information)? Hvor længe stod du i lære/var på kursus osv?

 23. Er du certificeret og/eller juridisk kvalificeret eller under nogen form for kontrol fra uvildige organisationer/offentlige embeder? Uddyb venligst.

 24. Lav en liste over eventuelle kilder til fortsat læring om rettet mod at forbedre din piercing-viden og kunnen.

 25. Hvad er studiets politik for personer under 18 år?

 26. Under hvilke omstændigheder, i henhold til dig selv eller kunden, ville du afvise at udføre en piercing?

 27. Vi laver alle fejl. Hvad gør du hvis en piercing ikke bliver som planlagt – hvordan håndterer du situationen?

 28. Lav en liste over kvaliteter, du mener, er vigtige i forhold til en piercers omgang med kunderne.